حس ناب «ایمان خضرائی مقدم» (سندرم داون) پس از دریافت هدیه امام حسین (ویدئو)
3 5 ماه قبل

حس ناب «ایمان خضرائی مقدم» (سندرم داون) پس از دریافت هدیه امام حسین (ویدئو)

ایمان خضرائی مقدم که به سندرم داون مبتلا است پس از دریافت هدیه‌ای که از اما حسین خواسته بود، احساساتی می‌شود که این حس ناب خیلی وقت است رخت بسته از این دیار ...