17 فروردين 1399
نمایش «تناسخ سه تا سی‌وپنج تومان» امیرعلی نبویان روده‌برتان می‌کند
2 یک سال قبل
یادداشتی از امیر پوریا

نمایش «تناسخ سه تا سی‌وپنج تومان» امیرعلی نبویان روده‌برتان می‌کند

نمایش «تناسخ سه تا سی‌وپنج تومان» چه در شیوهٔ روایت و چه خیال‌پردازی گسترده و عجیبش، غافلگیر و گاهی روده‌برتان می‌کند و تمام که می‌شود، تلخی‌اش با طنین شدیدی به‌جا می‌ماند.