«اختاپوس» توقیف شد
1 5 ماه قبل

«اختاپوس» توقیف شد

مستند «اختاپوس» با موضوع مافیای خودروسازی با حکم قضایی توقیف شد.