توضیح غول برره درباره تیپ جنجالی‌اش
1 یک سال قبل
احمد ایراندوست به یاد آب حوزکشهای قدیم افتاده است!

توضیح غول برره درباره تیپ جنجالی‌اش

احمد ایراندوست هنرپیشه ایرانی به شرح توضیحاتی درباره پوشش نامتعارف خود در یک مراسم پرداخت.