اولین خرید زمستانی مورینیو قطعی شد
0 23 روز قبل
آینسلی مایتلند نایلس

اولین خرید زمستانی مورینیو قطعی شد

آینسلی مایتلند نایلس، بازیکن 24 ساله آرسنال در آستانه انتقال قرضی به رم قرار گرفته است.